Çeltikçi Mah. Kurtuluş Cad. No:26 Kat:2 Daire:3 Söke / AYDIN
0 (542) 797 05 00

STRATEJİ

Strateji, farklılığın temelidir. Stratejik seçimler, kurumlarda farklılık yaratmanın, rekabet üstünlüğü kazandırmanın ve katma değer yaratmanın temelini oluşturur. Rekabetin her geçen gün arttığı iş dünyasında, misyonunu, vizyonunu ve stratejilerini net olarak ortaya koyabilen ve uygulayabilen kurumlar güçlerini odaklayarak başarıya ulaşırlar. Bu sayede stratejiler, değer zincirindeki her halkanın, her bireyin doğru yönde ve ortak olarak hareket etmelerini, kurumların geleceğe yönelik hedef ve beklentilerini netleştirilmesini ve kaynaklarını etkin olarak kullanılmalarını sağlamaktadır. A2 Danışmanlık strateji alanında sunduğu hizmetler ile kurumlara değer yaratan stratejiler belirlemede ve uygulamada yardımcı olmaktadır.

Stratejik olarak ;

 • Strateji Geliştirme
 • Strateji Uygulama
 • Stratejik İşbirlikleri ve Birleşme Sonrası Yapılanma
 • Senaryo Planlama
 • Ülke Stratejileri (Yurtiçi – Yurtdışı)

Hizmetleri  A2 Danışmanlık koordinasyonu ile detaylı bir şekilde yürütülür

Başarı Öyküsü

Sektöründe birçok ilke imza atan Şirket ürünlerinde kaliteden ödün vermemekle öğünüyordu. Aynı zamanda sektöre getirdikleri ve kalitesiyle piyasa payı olarak da liderliğe ulaşmış olan Şirket büyümesini sürdürmek için her fırsatı değerlendirmek üzere sürekli olarak ürün portföyünü geliştirmekteydi. Ancak, yeni rakiplerin belli pazar kesitlerine odaklandığı ve ekonomik durgunluktan dolayı pazarın durağanlaştığı bir dönemde pazar lideri olan Şirket ciddi zararlar etmeye başlamıştı. İşte böyle bir konumdayken Şirket, A2 Danışmanlık ile bir stratejik değerlendirme çalışmasına başladı.

 

Yaklaşımımız 

Stratejik değerlendirme Şirket’in değer zincirinin değişik kesitlerinde yarattığı değer ile pazar beklentilerinin ve rakip sunularının karşılaştırılması ile başladı.

 1. Şirketin değer sunusu, üretim maliyetlerinden hizmetin nihai müşteriye ulaştığı tüm aşamalar için analiz edildi, verimlilikler irdelendi.
  2. Şirket yapılanmasının,  müşteri kesitlerine uygunluğu test edildi.
  3.   Sunulan hizmetlerin müşterileri tarafından ne kadar talep edildiği ölçülerek, talep edilmeyen hizmet ve ürünler belirlendi.
  4.   Ürün portföyü değerlendirildi,  karlı olmayan ve olmayacak ürünler belirlendi.
  5.   Müşteri portföyünün verimliliği analiz edildi.
  6.   Genel giderler incelenerek, verimsizlik alanları ve kaynakları ortaya konuldu.

 

 Elde Edilen Kazanımlar

1. Şirket’in genel giderlerinde % 50 tasarruf sağlandı,
2. Cirosunun %10’u oranında zarar eden Şirket’in karlılık oranı +%15’e çıktı,