Çeltikçi Mah. Kurtuluş Cad. No:26 Kat:2 Daire:3 Söke / AYDIN
0 (542) 797 05 00

KURUMSALLAŞMA

İnsan kaynağını iyi yöneten, işini de iyi yönetir.  İnsanı iyi yönetebilmek için öncelikle stratejiyle uyumlu bir organizasyon yapısı kurulmalıdır.  İyi yönetimin önemli bir özelliği de strateji ve şartlar değiştikçe, yeni şartlara uyumlu yapılanmaları gerçekleştirebilmesidir. Organizasyon ancak onu oluşturan insanların kalitesiyle çalışır. Bu nedenle, önemli görevlerden birisi de nitelikli insanları kuruma çekebilmektir. Bu nedenle, insan kaynakları yönetimi sadece kurum içi değil, aynı zamanda kurumun dışındaki kaynakları değerlendirme ve kuruma çekebilme becerisini canlı tutmalı.  A2 Danışmanlık yüksek performanslı çalışanların kuruma kazandırılması ve kurum performansının sürekliliğinin sağlanması için misyon, vizyon ve stratejiler ile uyumlu insan kaynakları sistemleri geliştirerek, kurumların hedeflerine ulaşmalarına ve rakipleri tarafından taklit edilmesi en güç rekabet avantajını kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

Çalışanların performanslarının yönetimi ve geliştirilmesi insan kaynakları sistemlerinin ana amacıdır. İnsan kaynakları sistemleri birbiriyle uyumlu çalışması gereken dişlilere benzer.  Bu ilişkilerin temelinde ise yetkinlikler yer alır. Bu nedenle performans ölçümleri, performansı geliştirecek teşvik ve motivasyon sistemlerinin kurulması, eğitim ve kariyer planlamaları da üzerinde özenle durulması gereken konulardır.  A2 Danışmanlık, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında sunduğu Kurumsal Yönetişim ve Entelektüel Sermaye Yönetimi hizmetleri ile de insan kaynağının etkin yönetilmesi için gerekli olan yönetim prensiplerinin oluşturulmasını ve bireysel bilgi ile deneyimlerin kurumsallaşmasını sağlamaktadır.

A2 Danışmanlık, organizasyon ve insan kaynakları sistemleri kurma konusunda pek çok  kişinin çalıştığı, Ülkemizin güzide kurumlarından KOBİ’lere kadar çeşitli sektörlerde farklı şirketleri kapsayan geniş bir deneyim yelpazesine sahiptir.

  • Yönetim Kurumları Yapılanması
  • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri
  • Organizasyon yapılandırma
  • Kurumsal Yönetim
  • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
  • Entelektüel Sermaye Yönetimi

Hizmetleri  A2 Danışmanlık koordinasyonu ile detaylı bir şekilde yürütülür