Çeltikçi Mah. Kurtuluş Cad. No:26 Kat:2 Daire:3 Söke / AYDIN
0 (542) 797 05 00

İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

İnsan Kaynakları Hizmetleri

İşe Alım Hizmetleri

-Uzman ve Üst Düzey Seçme Yerleştirme

Uzman ve üst düzey pozisyonlar söz konusu olduğunda, klasik aday arama metotları çoğunlukla hedefe ulaşmada yetersiz kalır. Bu konuda başarıyı belirleyen birkaç önemli noktadan bahsedebiliriz.

Geniş ve daha da önemlisi aktif aday havuzu, sektörel uzmanlıklara ayrılmış ve bu doğrultuda hizmet veren bir danışmanlık yaklaşımı müşterilerimize verdiğimiz hizmetin bu alanda oluşturduğu önemli noktalardır. Bunun yanında aday seçiminde kullandığımız gelişmiş araçlar, adayın firmanız yapısına uygunluğunu teyit etmede büyük oranda yardımcı olur.

Uzman ve Üst Düzey Yönetici Seçme Yerleştime sürecinde 3 ana adımı izleriz:

* Planlama

* Uygulama

* Yerleştirme

Planlama aşamasında, müşterimizin ihtiyaçlarına yönelik stratejiler doğrultusunda sektör / firma analizi yaparız. Müşterimize bu aşamada ücret/prim paketi ve uygun firma/aday profilleri hakkında yönlendirme hizmeti veririz.

Uygulama aşamasında, belirlenen stratejilere bağlı olarak, veri tabanımız ve kaynaklarımızı kullanarak uygun adaylar buluruz. Takiben adaylarla kişilik analizi yapmak ve iş tecrübeleri hakkında detaylı bilgi edinmek için iki aşamalı mülakatlar gerçekleştiririz. Ayrıca firma ve aday arasındaki kültürel uyumu değerlendiririz.

Yerleştirme aşamasında, müşterimizin onaylamış olduğu aday hakkında detaylı bir referans araştırması gerçekleştiririz. Uzlaşma sürecinde müşterimizle birlikte hareket ederiz.

 

-Proje Bazlı Toplu İşe Alım

Toplu işe alım projelerindeki kritik konu, yüksek sayıdaki aday başvurusu ve havuzunu, standart süreçleri kullanarak kısa süre içerisinde değerlendirebilmek ve kayıt altına alabilmektir. Müşterilerimize özellikle satiş ekipleri, MT’ler, müşteri hizmetleri pozisyonlarında ve daha bir çok sektörde hizmet veriyoruz.

Toplu işe alım sürecinizin tamamı ya da bir kısmı için destek almanız mümkün.

Süreç içerisindeki aşamalar;

– Gerekli ilanların hazırlanması ve ilgili web sitelerine çıkılması

– Gelen başvuruların proses edilmesi, Telefon Mülakatları, Yüzyüze mülakatların, Sunumların ya da Toplu Mülakatların organizasyonu ve gerçekleştirilmesi

– Mülakat değerlendirme raporlarının hazırlanması

– Referans kontrolleri

– İşe başlamada sürecinde gerekli evrakların toplanması ve müşterimize iletilmesi

süreçli ilgili periyodik raporların sunulması şeklinde özetlenebilir.

 

 İK Süreçlerinin Yönetimi

-iş Analizi, Görev Tanımı ve Organizasyon Şeması

İnsan Kaynakları yapılandırmasının ilk aşamasını İş Analizi ve İş Tanımı çalışmaları oluşturmaktadır. Yapılan işlerle ilgili ayrıntılı bilgilerin toplandığı iş analiz aşamasında karşılıklı görüşme ve gerektiğinde gözlem yapılarak detaylı bir çalışma yapılmaktadır. İş tanımlarında işin gerektirdiği görev ve sorumluluklara ek olarak olması gereken nitelik, vasıf ve yetkinlikliklere de detaylı olarak yer verilmektedir. Böylece şirketler oluşturulan iş tanımları sayesinde kişilere bağlımlı olarak yürüyen organizasyonlardan, kişilerden bağımsız da yürüyebilen ve daha standart sistemlere sahip olabilmektedir. Bu sürecin doğru olarak oluşturulması işe alım başta olmak üzere diğer insan kaynakları fonksiyonlarının doğru olarak yapılanmasını sağlayacaktır.

İş analiz görüşmelerinde yapılan değerlendirmeler sonucu pozisyonların isimleri, organizasyondaki konumları, yanlış ya da eksik tanımlamalar da ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple iş tanımlarının hazırlamasının akabinde ideal olan organizasyon yapısı şema oluşturularak şirketlere sunulmaktadır.

 

-Ücret Yönetimi

A2 Danışmanlık, şirketlerin hedeflerine uygun, adil ve rekabetçi ücret politikaları ile uyumlu sistemlerin oluşturulmasında yer almaktadır. Bu sistemin kurulması; yetenekli çalışanların elde tutulması, aidiyet duygusu ve çalışan memnuniyetinde artış sağlanması, yeteneklerin şirket için cazip hale getirilmesi ve marka algısının pozitif hale gelmesi gibi pek çok alanda şirketlere fayda sağlamaktadır.

Kişiden ve pozisyondan bağımsız olarak yapılan, işin içeriğine uygun kullandığımız iş değerleme metodu, sistemin temelini oluşturmaktadır. Sorumluluk seviyelerine uygun oluşturduğumuz ücret sistemlerini bölgesel ve sektörel ücret analizi araştırmalarıyla destekliyoruz. Böylece şirketler rekabetçi ücret politikalarına ayak uydurabiliyor ve buna uygun geliştirdiği politikalar ile kendini pazarda daha stratejik bir noktada konumlandırabiliyor.

 

-Performans Değerlendirme Sistemi

Firmalar her zaman 360° gibi kompleks sistemlere ihtiyaç duymasalar da, çalışanlarının performanslarını değerlendirmede onlara yol gösterecek bir sistemin eksikliğini hissederler.

Performans değerlendirme sistemi çalışan performansını ölçmenin yanısıra gelecekte alacağınız aksiyonlar için de bir temel olşturmanızı sağlar. Firmanız için belirlediğiniz hedefleri ve amaçları açıkça ifade etmenizi ve ekibin aynı amaçlar doğrultusunda hareket etmesi için gerekli motivasyonu sağlamanızı kolaylaştırır.

 

-İnsan Kaynakları Denetimi

İnsan Kaynakları denetimi şirketlerin mevcut insan kaynakları politikaları, prosedürleri, sistem ve dokümanlarının gözden geçirilmesini ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini içerir. Danışman kadromuz, İnsan Kaynakları fonksiyonun etkinlik ve verimliliğini gözden geçirerek operasyonun zayıf ve güçlü yönlerini belirlemekte, iyileştirme yapılacak alanlara yönelik aksiyon planları hazırlamanıza olanak sağlamaktadır. Şirketlere verdiğimiz denetim hizmeti sonucunda sunduğumuz detaylı rapor, yapılması gerekli düzenleme ve iyileştirmeleri kapsamaktadır.

-Çalışan Memnuniyet Anketi

Çalışan memnuniyeti anketi; çalışanların firmalarına ve yönetim ekibine duydukları güven, yönetici ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkileri, sorumluluk ve aidiyet hislerinin ölçüldüğü ve çalışan memnuniyetini temel alan bir çalışmadır.

Araştırmayı firmanızın yapısı ve özelliklerine uygun olarak şekillendiriyor ve araştırma sonuçlarına göre alınması gereken aksiyonları beraber planlıyoruz.

Sizlere; çalışan ve iş memnuniyetinizi, çalışanlarınızın bağlılığını ve üretim verimliliğinizi önemli ölçüde artırmanız için oluşturulmuş bir sistem sunuyoruz.

 

-Personel El Kitabı

A2 Danışmanlık, şirket yapılarının gözden geçirilmesinin ardından kuruma özel çok kapsamlı Personel El Kitabı oluşturmaktadır. İnsan Kaynakları strateji ve prosedürlerinin yazılı hale getirilmesi, şirket uygulamalarının tüm çalışanlar tarafından bilinmesini ve tüm süreçlerin standart hale gelmesini sağlamaktadır.

Personel El Kitabında çalışma şartları, performans sistemi, işe alım ve işten çıkış prosedürü, etik ve disiplin prosedürü vb. gibi birçok konu yer almaktadır. Ayrıca süreçlerde kullanılan tüm formlar şirket yapısına uygun olarak oluşturulmaktadır. Personel El Kitabının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve değişen iş/ piyasa koşulları, mevzuat ve şirket politikalarına uygun hale getirilerek güncel tutulması önemlidir. A2 Danışmanlık, personel El Kitabının yazımının ardından güncelliğinin de kontrolünü sağlayarak gerekli revizyonları yapmaktadır.

 

-Yeniden Yerleştirme Programı (outplacement)

Yeniden yerleştirme (outplacement) programı, iş arama stratejileri ve mülakat performansı konusunda çalışanlara yol gösterici olmanın yanı sıra işten ayrılma süreciyle başa çıkmalarını kolaylaştırmaya da odaklanmaktadır. Bu doğrultuda karşılıklı görüşmelerin yanı sıra bireysel koçluk seanslarını ve geniş çalışan grupları için eğitim programlarını da kapsar.

Eğitim programının amacı çalışanlara kendileri için bir hedef belirlemelerini ve atacakları adımları planlamalarını sağlamaktır. Eğitim, katılımcıların güçlü ve gelişim alanlarını keşfetmeleri, iş arama sürecinde daha odaklı bir şekilde ilerlemeleri ve mülakat performanslarını geliştirmeleri konusunda yardımcı olmaktadır

 

-Koçluk

Danışana hedeflerini belirleme, kendisini keşfetme, seçeneklerini oluşturma ve atacağı adımları belirleme konusunda destek sağlamak üzere gerçekleştirilen bireysel koçluk seanslarını kapsamaktadır.

-Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Danışmanlığı

Farklı sektörlerden ve farklı pozisyonlardan profesyonellere iş arama süreçlerinde bireysel destek sağlanmasını içeren bir hizmettir. Danışan ile karşılıklı derinlemesine iş mülakatı yapılır ve mülakat performansına yönelik kapsamlı geri bildirim sağlanır. Kişinin güçlü yönlerini ve kariyer hedeflerini ortaya çıkaran ve görünür kılan bir özgeçmiş hazırlanması konusunda danışmanlık verilir. İş arama sürecinde sosyal medyanın kullanımı ve farklı iş arama stratejileri konusunda bilgilendirme yapılır.

-Kurumsal Akademi

 • Mevcut firma yapılarının incelenerek proje tasarımı ve hazırlık süreci
 • Şirket vizyon, misyon ve stratejileriyle uyumlu eğitim altyapısının oluşturulması
 • Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması
 • Eğitim içeriğinin belirlenmesi ve eğitim planlaması
 • Eğitim veritabanı sistem kurulumu ve eğitiminin verilmesi
 • Uygulama ve takip süreci

 

               Outsourcing Hizmetleri

-Bordrolama Hizmeti

Farklı sektörlerdeki tecrübemiz ve global bakış açımızla, uzun süreli personel ihtiyaçlarınız için , yasal ve etik anlayışının en ön planda tutulduğu istihdam çözümleri sunuyoruz.

-Dönemsel İşe Alım

 • Mevcut firma yapılarının incelenerek proje tasarımı ve hazırlık süreci
 • Şirket vizyon, misyon ve stratejileriyle uyumlu eğitim altyapısının oluşturulması
 • Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması
 • Eğitim içeriğinin belirlenmesi ve eğitim planlaması
 • Eğitim veritabanı sistem kurulumu ve eğitiminin verilmesi
 • Uygulama ve takip süreci

Vb konularda ve başlıklarda hizmetler…